علوم اجتماعی
تبریک سال جدید

                                                  به نام هستی بخش یکتا                      

-جملات را کامل کنید: (4نمره )

الف)درختانی مانند سرو وکاج جز پوشش گیاهی .................می باشند.

ب)آسیا از نظر رطوبت وبارش به دوقسمت .............و............تقسیم می شود.

ج) پرجمعیت ترین کشور های جهان عبارتند از :...........و..............

د) سیبری وتبت دارای آب وهوای ..................می باشد .

ه)باد های موسمی در فصل ................می وزند.

و)پوشش گیاهی ..............دارای یک فصل بارانی ویک فصل خشک است.

 

2-جملا ت صحیح یا غلط را مشخص کنید: (3نمره )

الف)بازرگانی وتجارت بیشتر کشور های آسیایی از طریق حمل ونقل دریایی صورت می گیرد. ص        غ

ب) به شکستگی های پوسته زمین گسل می گویند.  ص         غ

ج)وسعت بیابان ها درجنوب آفریقا بیشتر است . ص                 غ

د)دین های بودایی وبرهمایی در خارج از آسیا پیروان چندانی ندارد .  ص          غ

ه)دریای مدیترانه در جنوب قاره آفریقا قرار دارد.ص            غ

و)مراکز علمی وفرهنگی از جاذبه های جهانگردی آسیا به شمار می آیند . ص         غ

 

3-پاسخ صحیح را باعلامت  ×مشخص کنید: (2نمره)

الف)این دریا بین سه قاره افریقا –آسیا واروپا فاصله ایجاد کرده است ؟

1-دریای سرخ             2- دریای مدیترانه             3-دریای سیاه                4- موارد1و2

ب)چین خوردگی اطلس در این سمت آفریقا واقع شده است ؟

1-شمال شرقی         2- جنوب غربی            3- شمال غربی                   4-جنوب شرقی

ج)کدام یک از نواحی زیر مربوط به آسیای سبز می باشد ؟

1-شبه جزیر ه عربستان            2- فلات آناتولی           3 -فلات ایران            4-جلگه گنگ وسند

د)باد های باران آور غربی از کدام اقیانوس به طرف سیبری می وزد؟

1-آرام               2- اطلس                3-هند                4   - منجمد شمالی

 

 

 

4-دلتا را تعریف کنید وبرای آن یک مثال بنویسید .(5/1نمره )

 

 

 

5- چرا تراکم جمعیت در نواحی مرتفع فلات تبت ورشته کوه هیمالیا کم است؟(3مورد) (5/1نمره )

1-

2-

3-

6-حروف در هم ریخته زیر را مرتب کنید و واژه ای متناسب با مفاهیم درسی خود پیدا کنید. (1نمره)

1-از صحرا های آفریقا می باشد .(ی –ک - ا- ا- ر- ل – ه - ا)

.....................

2-جنوب شرقی اسیا دارای چنین آب وهوایی می باشد .(م-م- ر-ر-و-و- ط-ب- گ )...................

7-چرا آسیای خشک به این نام معروف شده است ؟(2مورد ) 

1-

2-    

8-هریک از موارد داده شده مربوط به کدام قاره می باشد ؟(1نمره )

قله کنیا (               )                  مجمع الجزایر فیلیپین (           )  

رود ینی سئی (                   )        دریاچه ویکتوریا (                  )    

9-من چیستم ؟(1نمره)

الف)اقیانوسی هستم در جنوب آسیا که تقریبا مساحتی برابر اقیانوس اطلس دارم .

                                                                                                       ...............

ب)تنگه ای هستم که آفریقا را به اروپا ارتباط می دهم .

                                                                      ....................            عزیزانم موفق باشید .

 

 

1-جملات را کامل کنید(2نمره)

الف)به مسلمانانی که به سخن پیا مبر در مورد جانشینی حضرت علی (ع)  بلا فاصله بعد ازپیامبر  معتقدند ........................می گویند.

ب)دوران تبلیغ رسالت پیامبر(ص) ..................سال طول کشید .

ج)با زندانی و قتل عام ....................عباسیان دچار مشکلات فراوان شدند.

د) به دستور عبید الله بن زیاد شخصی به نام .....................امام حسین ویارانش را زیر نظر گرفت .

 

2-جملات صحیح یا غلط را مشخص کنید: (2نمره)

الف)با تصرف شهر بغداد به دست مغولان حکومت عباسیان منقرض شد. ص       غ

ب)پیمان صلح حدیبیه در سال هشتم هجرت بسته شد .   ص             غ

ج)با قتل مروان بن  حکم حکومت بنی امیه منقرض شد.  ص        غ

د)امام باقر (ع) وامام سجاد (ع) در زمان عباسیان می زیستند . ص           غ

 

3-پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید : (2نمره)

الف)امام موسی کاظم به دستور کدام خلیفه عباسی زندانی وسپس به شهادت رسید ؟

1-مامون               2-هارون الرشید                 3-سفاح               4-منصور

ب)معاویه به چه کسی وعده  حکومت مصر را داد؟

1-عمربن سعد             2- عبید الله بن عباس              3-عمروعاص                      4-یزید

ج)ابوبکر در آخرین روز های عمر خود چه کسی را به جانشینی خود بر گزید؟

1-عثمان                     2- عمر                 3- عبد الرحمن بن عوف                  4-معاویه

د) چرا سپاه عمربن سعد سخنان امام حسین (ع) را نپذیرفتند؟

1-دنیا دوستی              2-گناه             3- ترس از عبید الله بن زیاد                4-موارد 1و2

4- چرا اشراف قریش از پیشرفت اسلام احساس خطر می کردند؟ (1نمره)

 

 

5-دو اقدام مهم پیامبر پس از ورود به مدینه را بنویسید؟  (1نمره)

1-                                                              2-

6- پیامبر (ص) مردم را به چه چیز هایی دعوت می کردند؟(4مورد) (2 نمره)

1-                                2-                          3-                                4-

 

7- دومورد از اقدامات معاویه پس از رسیدن به خلافت را بنویسید؟ (1نمره)

1-

2-

8- جنگ های زمان خلافت حضرت علی (ع) را به ترتیب نام ببرید وبنویسید ماجرای حکمیت درکدامیک اتفاق افتاد ؟ (2نمره) 

1-                       2-                          3-                       ماجرای حکمیت در جنگ

 

9- یک از دلایل سقوط بنی امیه را بنویسد؟ (1نمره)

 

 

10دوعلت ضعف وسقوط عباسیان را نام ببرید؟  (5/1 نمره)

1-

2-

11- چرا امام حسن (ع) ناچار به صلح با معاویه شد؟  (5/1نمره)

 

 

12- حضرت علی (ع) در آغاز خلافت خود با چه مشکلاتی روبه روبودند؟(3مورد)( 5/1نمره)

1-                                                 2-                                         3-

 

13- اهداف مامون از انتخاب امام رضا به ولیعهدی خود چه بود ؟(3مورد) (5/1نمره)

1-                                            2-                                    3-

 

                                                                                            

|+| نوشته شده توسط نگین در سه شنبه بیستم اسفند 1387 ساعت 18:59 |

:آدرس سایت فیلتر شده
:نوع فیلتر