علوم اجتماعی
تبریک سال جدید

                                                سوالات کلاس دوم

  به نام هستی بخش یکتا                      

-جملات را کامل کنید: (4نمره )

الف)درختانی مانند سرو وکاج جز پوشش گیاهی .................می باشند.

ب)آسیا از نظر رطوبت وبارش به دوقسمت .............و............تقسیم می شود.

ج) پرجمعیت ترین کشور های جهان عبارتند از :...........و..............

د) سیبری وتبت دارای آب وهوای ..................می باشد .

ه)باد های موسمی در فصل ................می وزند.

و)پوشش گیاهی ..............دارای یک فصل بارانی ویک فصل خشک است.                                             


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط نگین در سه شنبه بیستم اسفند ۱۳۸۷ ساعت 18:59 |